Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ : WWW.HURTOWNIAKROKUS.PL

 

Zasady ogólne :

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień w hurtowni KROKUS poprzez platformę Internetową dostępną pod adresem www.hurtowniakrokus.pl
 2. Platforma internetowa działająca pod adresem www.hurtowniakrokus.pl, prowadzona jest przez
  P.H.U KROKUS Leszek Wołkowicz
  ul. Mickiewicza 95
  15-257 Białystok
  NIP : 546-000-03-17
  Regon : 050350250
 3. P.H.U KROKUS prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie hurtową. Firma nie obsługuje poprzez Internet odbiorców detalicznych, a więc nie jest sklepem internetowym i nie podlega regulacjom dotyczącym handlu detalicznego.
 4. Wszystkie produkty oferowane na www.hurtowniakrokus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Na sprzedawany towar wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne.

 

Zamówienia :

 1. Minimalna wartość pojedynczego zamówienia jakie można złożyć na www.hurtowniakrokus.pl wynosi 200 zł netto.
 2. Zamawiany towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich. Koszty dostawy zamówienia obciążają kupującego. Ich wysokość zależna jest od wybranego przez zamawiającego sposobu dostawy, kraju dostawy, sposobu płatności oraz wielkości i wagi zamówienia. Wyokość kosztu dostawy jest każdorazowo określana dla pojedynczego zamówienia, a klient jest o nim informowany podczas składania zamówienia.
 3. W wyjątkowych sytuacjach koszt dostawy może ulec zmianie nawet po złożeniu i/lub zaakceptowaniu zamówienia, jednak zamawiający będzie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i może w związku z tym odstąpić od zamówienia.
 4. Dostępne są następujące formy płatności :
  - za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia
  - przelewem bankowym na konto firmy P.H.U KROKUS, którego dane zamawiający otrzyma wraz z potwierdzeniem zamówienia
  - za pośrednictwem firm pośredniczących w elektronicznych płatnościach Internetowych
 5. Towary zostają wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i/lub otrzymaniu wpłaty od zamawiającego
 6. Do niektórych form płatności i dostaw mogą być doliczane dodatkowe opłaty,  o których zamawiający jest informowany podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem prosimy o kontakt z naszą hurtownią.
 8. Każdorazowo przy odbiorze przesyłki od kuriera zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub okradzenia przesyłki w transporcie zgodnie z zasadami regulaminu dostarczającej firmy kurierskich. Czynność ta jest niezbędnym warunkiem do uwzględnienia ewentualnych roszczeń ze strony zamawiającego.
 9. Informacje znajdujące się na platformie www.hurtowniakrokus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składający zamówienie za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub odbioru zamawianego towaru w siedzibie hurtowni
 10. Hurtownia KROKUS zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od realizacji całości zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
 11. W przypadku gdy Hurtownia KROKUS będzie zamierzała wykorzystać sposobność odstąpienia od realizacji całości lub części zamówienia, poinformuje o tym zamawiającego.
 12. W przypadku realizacji przez Hurtownię KROKUS tylko części zamówienia, które różni się od pierwotnie złożonego przez zamawiającego o więcej niż 20 procent kwoty zamówienia, zamawiający zostanie zapytany o dalszą chęć jego realizacji. Poniżej 20% zamówienie może być realizowane bez informowania zamawiającego o jego zmianie. Występujące różnice w przypadku wcześniej dokonanej płatności za zamówienie zostaną zwrócone zamawiającemu na rachunek bankowy w ciągu 7 dni.
 13. Dla poszczególnych krajów dostępności różnych form płatności oraz dostaw, a także ich koszt i sposób realizacji mogą się różnić.

 

Rejestracja, dostęp :

 1. Dostęp do cen i możliwości składania zamówień na platformie www.hurtowniakrokus.pl mają tylko klienci zarejestrowni.
 2. Zarejestrować się mogą wyłącznie przedsiębiorstwa (w każdej możliwej formie prawnej). Prawdziwość zadeklarowanych danych i ich aktualność są każdorazowo sprawdzane przez obsługę sklepu. 
 3. Hurtownia Krokus zastrzega sobie możliwość zablokowania dla wybranych użytkowników dostępu do platformy www.hurtowniakrokus.pl, składania zamówień lub blokowania im poszczególnych sposobów płatności i dostaw.
 4. Widoczne po zalogowaniu ceny produktów są cenami brutto lub netto zgodnie z ich opisem na karcie produktu. 
 5. Klienci zagraniczni, którzy zadeklarują zobowiązanie się do rozliczania podatku VAT w swoim kraju widoczne mają wyłącznie ceny netto. W cenach netto oraz z 0 stawką VAT zostaną im również wystawione ostateczne dokumenty sprzedaży. 
 6. W przypadku gdy dla klienta przydzielony został stały rabat (kumulacyjny lub w formie karty stałego klienta) wyświetlane na kartach towaru ceny są cenami obniżonymi o jego wysokość.

 

Materiały, treści :

 1. Hurtownia KROKUS oświadcza, że zdjęcia, opisy, nazwy, oferty handlowe, aplikacje i inne materiały marketingowe, graficzne itp. są własnością firmy P.H.U KROKUS Leszek Wołkowicz, ul. Mickiewicza 95 15-257 Białystok, NIP : 546-000-03-17, Regon : 050350250 lub zostały pozyskane w sposób legalny od innych podmiotów i korzystanie z nich bez zgody P.H.U KROKUS jest zabronione.
 2. Uprawnienia do korzystania z ww. materiałów posiadają wyłącznie partnerzy firmy P.H.U KROKUS na wyraźne zezwolenie. 
 3. Podmioty nie będące partnerami firmy P.H.U. KROKUS chcący korzystać z ww. materiałów mają możliwość zakupu poszczególnych elementów w cenie 200 zł netto / szt. 
 4. Wykorzystywanie ww. materiałów bez zezwolenia i/lub wcześniejszego wniesienia opłaty stanowi podstawę do żądania zapłaty za ich wykorzystywanie na rzecz P.H.U. KROKUS.

 

Pozostałe :

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie prze www.hurtowniakrokus.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz 883.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez www.hurtowniakrokus.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą buć przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia  jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Złożenie zamówienia na platformie www.hurtowniakrokus.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 4. Szczegółowe czynności związane z korzystaniem z platformy i realizacją zamówień złożonych przez www.hurtowniakrokus.pl, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego.
 6. Do umowy sprzedaży produktów na www.hurtowniakrokus.pl stosuje się prawo polskie.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Białymstoku w Polsce.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel